Lid worden

Nadat u een proefles bij ons heeft gevolgd vult u het inschrijfformulier in en lever dit samen met een machtiging voor automatisch incasso  in bij de leiding.

We kiezen ervoor om als eerste per automatisch incasso te innen. Heeft u bezwaar hiertegen dan kan de contributie geschieden door overmaking per maand of kwartaal op rekeningnummer: NL66INGB0002725405t.n.v. WIK Rotterdam.

Wilt u niet betalen via automatisch incasso dan lever u het inschrijfformulier in samen met 1 maand contributie, eventueel de bondscontributie en het inschrijfgeld contant in bij de leiding.

Tijdens de schoolvakanties is er geen les, de contributie moet wel 12 x per jaar betaald worden. De hoogte van de contributie is hierop afgestemd.

 

Betalingsachterstand

Er wordt flink opgetreden tegen “wanbetalers”. Een eerste herinnering per brief daarna een tweede aanmaning vervolgens het wegsturen bij de les en royement.

 

Opzeggen

Uw lidmaatschap opzeggen moet schriftelijk en tenminste één maand van te voren bij de penningmeester:

Den Hartog
Streefkerkstraat 62
3089 PW Rotterdam

 

Rustend lid

Bij bijvoorbeeld zwangerschap, langdurige ziekte, studie of iets dergelijks kunt u rustend lid worden. U betaalt dan € 3,25 per maand.

 

Algemene ledenvergadering

Jaarlijks ontvangt u een uitnodiging voor de algemene ledenvergadering. Alle leden, donateurs en ouders van minderjarige leden zijn dan van harte welkom.

 

Inschrijfformulier

80942
Download

Contributie

1 uur per week: € 12,50 p/mnd
2 uur per week: € 22,50 p/mnd
3 uur per week: € 30,50 p/mnd
Rustend lid: € 3,25 p/mnd
Inschrijfgeld: € 5,00 eenmalig

Vertrouwenspersoon

‘Voel jij je binnen je team niet fijn, omdat je het gevoel hebt te worden buitengesloten of gepest? Zijn er problemen in het contact met je trainer en/of leider of teamlid die je zelf niet met hen durft te bespreken? Zijn er andere problemen, waardoor je je niet altijd goed kan concentreren tijdens de training of een wedstrijd?

Dit zijn zomaar een aantal dingen waar je als (jeugd)lid tegen aan kan lopen en niet goed weet hoe je dit zelf moet oplossen. Hierdoor kan sporten, waar je eerder plezier in had, ineens behoorlijk lastig gaan worden. Als je je hierin herkent of zelf een ander probleem hebt is het misschien goed om er eens even over na te denken om contact op te nemen, omdat W.I.K. Heijplaat je hierbij graag zou willen helpen!