Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Deze wetgeving zorgt ervoor dat organisaties, zoals W.I.K. Heijplaat, verplicht zijn zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

De afbeelding geeft een visuele weergave van de AVG. Mocht u vragen hebben of bezwaar hebben tegen het gebruik van uw persoonsgegevens (bijv. het publiceren van foto’s op de website) dan kunt u dit doen via ons contactformulier.

AVG formulier

80942
Download